Uime našeg kluba, 21. rujna su Boris Tomić i Bojan Purić održali predstavljanje šaha učenicima II. razreda Osnovne škole Marija Martinolića u Malom Lošinju. Sa svojim razrednicama, ukupno je prisustvovalo 50-ak djece, koja su upućena u korijene šahovske igre i osnove pravila igre i ciljeva u šahovskoj partiji. Predstavljanje je održano kako bi se što veći broj školske djece upoznao sa šahom i upisao u naš klub.