Odgođeno je Europsko prvenstvo za amatere, koje je u Malom Lošinju trebalo biti održano od 13. do 22. rujna ove godine.

Jedno je to u nizu međunarodnih natjecanja čije je održavanje poremećeno preventivnim mjerama suzbijanja koronavirusa. U HŠS-u pretpostavljaju da će domaćinstvo dobiti za 2021. ili 2022. godinu.

Inače, prvenstvo je u pogledu prava nastupa igrača ograničeno na one do 2300 međunarodnih rejting-bodova, a još se onda dijeli u tri skupine (do 2300, do 2000, do 1700). Ovo omogućuje nastup gotovo svim našim zainteresiranim članovima.