Na redovnoj izbornoj skupštini našega kluba, održanoj 1. ožujka u klupskoj prostoriji, ponovo je izabran dosadašnji Izvršni odbor u ranijem sastavu - predsjednik Boris Tomić, dopredsjednik Patrik Muškardin, tajnik Bojan Purić te Tomislav Okrugić i Mario Muškardin. U Nadzorni odbor izabrani su Ludvig Grego, Gvido Samardžić i Boris Tirkajla.


Za predstavnika kluba u skupštini Šahovskog saveza Primorsko-goranske županije izabran je Bojan Purić.

Usvojeni su izvještaji za prošlu i program rada za 2022. godinu. Sve su odluke donesene jednoglasno.