Na redovnoj izbornoj skupštini Šahovskog saveza Primorsko-goranske županije, koja je 12. studenog održana u Rijeci, naš član Bojan Purić ponovo je izabran za dopredsjednika Saveza, a na tom je mjestu od 2010. godine. I predsjednik je ostao isti; Ivan Mandekić ("Draga", Rijeka).

Ostatak Izvršnog odbora čine Srđan Zelenika ("Rijeka"), Bruno Juranić ("Goranka", Ravna Gora), Eugen Podobnik ("Kastav"), Marijan Mažuran ("Viškovo"), Nikola Sundać ("Crikvenica"), Patrik Zekić ("Junior", Rijeka) i Patricija Vujnović ("Liburnija", Rijeka). U Nadzorni odbor izabrani su Andrej Rubeša ("Volosko"), Ivoslav Ban ("Rječina", Dražice) i Silvano Samblić ("Krk"). Tajnik Saveza će ostati Bojan Birk ("Rijeka").
Za delegate ŠSPGŽ u Skupštini HŠS izabrani su Ivan Mandekić, Srđan Zelenika i Ivoslav Ban, a za njihove zamjenike Sundać i Samblić.

U programu novog mandatnog razdoblja je važna novost za naš klub; uvođenje honoriranog otočkog trenera, za područje Lošinj-Cres.