Na promotivnom kadetskom turniru održanom 26. veljače u predvorju zgrade OŠ Frane Petrića u Cresu, sudjelovalo je i četvero naših kadeta.

Sudjelovalo je 20 kadet(kinj)a iz ŠK Cres i ŠK Lošinj, a igralo se sedam kola po švicarskom sustavu, na tempo od 15 minuta po igraču.

mj ime        kat. HŠS klub   bod.  1  2  3  4  5  6  7 

 1 PONGRAC, Deni   vk  1606 Cres   7   15:1 3:1 10:1 2:1 6:1 9:1 5:1
 2 MIKIĆ, Josip    III 1822 Lošinj  6   13:1 9:1 4:1 1:0 5:1 3:1 6:1
 3 KUNDA, Lena    IVž 1741 Lošinj  5   18:1 1:0 8:1 17:1 7:1 2:0 4:1
 4 MUJAGIĆ, Armin   vk  1612 Cres   4   8:1 5:1 2:0 7:0 10:1 14:1 3:0
 5 BOSNIĆ, Rubi    vk  1600 Cres   4   11:1 4:0 19:1 14:1 2:0 7:1 1:0
 6 KUČIĆ, Jelena   vk  1631 Cres   4   19:1 10:= 14:= 13:1 1:0 11:1 2:0
 7 ŠINTIĆ, Martin   vk  1600 Cres   4   16:1 14:0 9:1 4:1 3:0 5:0 10:1
 8 MUSKARDIN, Karlo  vk  1600 Lošinj  4   4:0 11:1 3:0 9:0 13:1 15:1 14:1
 9 MUSKARDIN, Petar  vk  1602 Lošinj  3.5  12:1 2:0 7:0 8:1 15:1 1:0 11:=
10 JURJAKO, Marin   vk  1600 Cres   3.5  20:1 6:= 1:0 12:1 4:0 17:1 7:0
11 ŠINTIĆ, Adrian   vk  1600 Cres   3.5  5:0 8:0 20:1 16:1 17:1 6:0 9:=
12 REBERNIK, Toma   vk  1600 Cres   3.5  9:0 13:= 16:1 10:0 14:0 18:1 17:1
13 KUČIĆ, Ivana    vk  1600 Cres   3.5  2:0 12:= 18:1 6:0 8:0 20:1 19:1
14 TOIĆ, Josip    vk  1600 Cres   3   17:= 7:1 6:= 5:0 12:1 4:0 8:0
15 PAVIĆ, Arian    vk  1600 Cres   3   1:0 18:1 17:0 19:1 9:0 8:0 20:1
16 DORČIĆ, Elena   vk  1600 Cres   3   7:0 17:= 12:0 11:0 20:= 19:1 18:1
17 HANKUŠIĆ, Sara   vk  1600 Cres   2   14:= 16:= 15:1 3:0 11:0 10:0 12:0
18 MARENIĆ, Paola   vk  1600 Cres   2   3:0 15:0 13:0 20:1 19:1 12:0 16:0
19 MUJAGIĆ, Arnela  vk  1600 Cres   1   6:0 20:1 5:0 15:0 18:0 16:0 13:0
20 TOIĆ, Lucija    vk  1600 Cres   0.5  10:0 19:0 11:0 18:0 16:= 13:0 15:0

Sudac: Bojan Purić